置的意思

   置

   异体字
   拼音 zhì 注音 ㄓˋ
   部首 部外笔画 8画总笔画 13画结构 上下结构
   五笔 LFHF仓颉 WLJBM郑码 LKEL电码 4999
   UNICODE 7F6E四角 60102区位码 5435笔顺 丨フ丨丨一一丨丨フ一一一一

   基本字义

   zhì ㄓˋ

   1、放,摆,搁:安。布放。身。位信。评。疑。辩。推心腹。若罔闻。之度外。

   2、设立,设备:装。设

   3、购买:添办。备。买。

   宋本廣韻

   廣韻目次:去七志

   小韻 反切 聲母 韻母 聲調 平水韻 等呼 韻部 韻攝 罗马字 国际音标
   陟吏 去聲 開口三等 trih/tioh ţĭə

   词性变化

   zhì

   〈名〉

   (1)古代传递文书的驿站 [post]

   五十里而一置。——《韩非子·难势》

   德之流行,速于置郵而传命。——《孟子·公孙丑上》

   (2)驿车;驿马 [post-chaise;post-horse]

   十里一置飞尘灰,五里一堠兵马催。——苏轼《荔枝叹》

   (3)又如:置邮(用马车传递文书信息。亦谓传递文书信息的驿站)

   详细字义

   zhì

   〈动〉

   (1)(会意。从网直,有亦声。网直宜赦。本义:赦罪,释放)

   (2)同本义 [release]

   置,赦也。——《说文》

   见十置一。——《汉书·尹赏传》。注:“放也。”

   高帝曰:“置之。”乃释通之罪。——《史记·淮阴侯列传》

   斩首捕虏,比三百石以上者皆杀之,无有所置。——《史记·吴王濞列传》

   (3)安放;搁;摆 [place;put]

   覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟,置杯焉则胶。——《庄子·逍遥游》

   项王则受璧,置之坐上。——《史记·项羽本纪》

   置酒长安道,同心与我违。—— 王维《送綦母潜落第还乡》

   (4)又如:置锥之地(安身立足之地);置室(安置妻室;取妻);置酒(陈设酒筵);置社(古时大夫、士庶共同设置的供奉社神之所);置立(设立);安置;置措(措置);置散(安置在闲散的职位);置棋不定(弈棋时不知如何下子);置锥之地(安放锥子的地方。比喻极狭小的、赖以安身立命的地方);置手(插手)

   (5)设置,建立,设立 [establish;install;set up]

   于是秦始征 晋河东;置官司马。——《左传·僖公十五年》

   置园邑三百家。——《汉书·霍光传》

   置以为像兮。——《楚辞·屈原·九章》

   汉之所置傅相,方握其事。——汉·贾谊《汉安策》

   (6)又如:置社(“周”时大夫与庶民所共设置的社稷神);置顿(设置供人停留和食宿的处所);置都(建都)

   (7)豁免 [exempt;remit]

   晋王归 晋阳,休兵行赏,命州县举贤才,黜贪残,置租赋,抚孤穷。—— 明·李贽《史纲评要·后梁纪》

   (8)废弃;舍弃 [discard;abandon;give up]

   置大立少,乱之本也。——《晏子春秋·内篇谏上》

   沛公则置车骑。——《史记·项羽本纪》

   (9)又如:置之高阁(比喻弃置一旁,不睬不用);置后(古时大夫死后无子,为死者别置后嗣、暂为丧主之称)

   (10)搁置;放下;放在一边 [shelve;place aside]

   坎坎伐檀兮,置之河之干兮。——《诗·魏风·伐檀》

   且焉置土石。——《列子·汤问》

   (11)又如:置阁(耽搁;迟延);置之不问(搁在一边,不予过问);置之死地而后生(置于不战则死的境地,然后方能奋勇战斗,取胜得生)

   (12)委托;交付 [entrust;trust;pay]。如:置质(委质。谓臣下向君主呈献礼物,以示献身);置重(侧重;着重)

   (13)购买;置办 [buy]

   郑人有且置履者。——《韩非子》

   (14)又如:置产(购置产业);置田;置房子

   (15)通“植”(zhí)。树立[set up]

   凡试庐事置而摇之。——《周礼·考工记·庐人》

   夫孝置之而塞乎天地。——《礼记·祭义》

   英汉互译

   buyestablishinstallplaceputset upset

   相关词语

   康熙字典

   【未集中】【网部】

   置·康熙筆画:14·部外筆画:8

   〔古文〕《廣韻》陟吏切《集韻》《韻會》竹吏切《正韻》知意切,音智。《說文》赦也。《註》徐鍇曰:从直,與罷同意。置之則去之也。

   又《玉篇》立也。《廣韻》設也。《書·說命》王置諸其左右。《周禮·天官·大宰》三曰廢置,以馭其吏。《註》退其不能者,舉賢而置之祿。《前漢·周勃傳》不知置辭。《註》師古曰:置,立也。

   又《玉篇》安置也。

   又《廣雅》郵置,關驛也。《前漢·曹參傳》取狐父祁善置。《註》師古曰:置,若今之驛也。

   又《集韻》直吏切,音。樹也。周禮,凡試廬事,置而搖之。

   说文解字

   清代陳昌治刻本『說文解字』

   【卷七】【网部】置

   赦也。从网、直。陟吏切〖注〗徐鍇曰:“从直,與罷同意。”

   清代段玉裁『說文解字注』

   赦也。攴部曰:赦,置也。二字互訓。置之本義爲貰遣,轉之爲建立,所謂變則通也。周禮:廢置以馭其吏。與廢對文。古借爲植字,如攷工記置而搖之卽植而搖之,論語植其杖卽置其杖也。从网直。徐鍇曰:與罷同意。是也。直亦聲。陟吏切。一部。

   方言集汇

   粤语:zi3

   客家话:[宝安腔]zi5[海陆丰腔]zih5[客英字典]zhi5[台湾四县腔]zih5[客语拼音字汇]zi4[沙头角腔]zi5[梅县腔]tje5[陆丰腔]zi5[东莞腔]zi5

   English

   place, lay out; set aside

    置字组词

    别人正在查